Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

GPS-UTC-Resiliency

39129983_1664867836968375_5417462938749370368_n
KNS_satellite-antenna-yacth